Mój bank
pracuje
na moje
zyski
Do 10 zniżki
miesięcznie
na fakturze
Orange

Bank stworzony z myślą
o Klientach Orange

Otwórz konto

Dodatkowe korzyści dla Klientów Orange

promocja

Zniżki na fakturze Orange dla aktywnych klientów w ramach promocji "Najlepszy Bank dla Klientów Orange" przez 24 miesiące od otwarcia konta:

wystarczy, że płacisz kartą do konta min. 300zł miesięcznie1.
  • 5zł miesięcznie dla Klientów usług mobilnych w Orange
  • 10zł miesięcznie dla Klientów usług stacjonarnych z rabatem Orange Open
promocja

Gwarancja darmowego Konta Osobistego dla Klientów mobilnych Orange przez okres do 24 miesięcy od otwarcia konta2

  • 0zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0zł za wydanie i korzystanie z Karty Debetowej MasterCard
  • 0zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet
  • 0zł za wypłaty kartą debetową ze wszystkich bankomatów w Polsce
promocja

Promocyjne oprocentowanie nominalne 3,5% w skali roku przez 6 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym3

  • dostępne tylko dla mobilnych Klientów Orange
  • dla aktywnie korzystających z kart płatniczych Orange Finanse, wystarczy 300zł płatności miesięcznie
promocja

30% więcej za doładowanie z Orange Finanse4.

  • Doładuj konto na kartę Orange za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Orange Finanse, a otrzymasz dodatkowe 30% doładowanej kwoty.
  • Bonus wpłynie na konto promocyjne abonenta w ciągu maksimum 24 godzin od momentu doładowania konta.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Promocja „Najlepszy Bank dla Klientów Orange” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 18.03.2016 r. do 16.06.2016 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego oraz wyrażą zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. Promocji otrzyma prawo do zwrotu: 5 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange, lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Klientem z Pakietem Usług Orange, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 24 (jeden zwrot w danym miesiącu kalendarzowym). Zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji maksymalnie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji „Najlepszy Bank dla Klientów Orange”, dostępnym na www. orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.


2 Promocja „Dobry Start z Orange Finanse” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie, od 18.03.2016 r. do 16.06.2016 r. złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego oraz wyrażą zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 02.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse.
Osobie, która przystąpi do Promocji i stanie się Uczestnikiem Promocji, Bank zapewnia Gwarancję niezmienności opłat przez 24 miesiące od dnia przystąpienia do Promocji (w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 24 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange) : braku pobierania opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Osobistego, braku pobierania opłaty za wydanie i użytkowanie Karty Debetowej wydanej do Konta Osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o wyżej wymienioną kartę podczas wnioskowania o Konto Osobiste), braku pobierania opłaty za wypłaty z bankomatów, przy użyciu Karty Debetowej wydanej do Konta Osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o wyżej wymienioną kartę podczas wnioskowania o Konto Osobiste), braku pobierania opłaty za Przelewy internetowe realizowane w złotych polskich z ww. Konta Osobistego. Szczegółowe informację dostępne w Regulaminie Promocji „Dobry Start z Orange Finanse” dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml. Szczegółowe informacje dotyczące opłat dostępne w Taryfie prowizji i opłat dostępnej na www.orangefinanse.com/tabela_oplat.phtml.


3 Uczestnikowi ww. Promocji, który otworzy Konto Oszczędnościowe (w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego złoży dyspozycję otwarcia Konta Oszczędnościowego na Infolinii Orange Finanse lub w serwisie transakcyjnym – pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych) i jest Mobilnym Klientem Orange , zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,5% oproc. nom. w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 PLN. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę co najmniej 300 PLN. Uczestnik Promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące opłat dostępne w Taryfie prowizji i opłat dostępnej na www.orangefinanse.com/tabela_oplat.phtml


4 Szczegółowe warunki i zasady związane z usługą doładowań znajdują się w regulaminie 30% więcej za doładowania w Orange Finanse. Usługę doładowań online świadczy Orange.